|
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για όλους τους σπουδαστές ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, εξάμηνη χωρίς διακοπή και  γίνεται σε δύο περιόδους: από 1-10 έως 31-3 και από 1-4 έως 30-9.

Οι σπουδαστές μπορούν να μελετήσουν το συνημμένο οδηγό πρακτικής άσκησης, καθώς και να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης του τμήματος http://de.teilar.gr/praktiki όπου πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά και να μελετήσουν τους διαθέσιμους φορείς διενέργειας πρακτικής άσκησης, τα έντυπα πρακτικής άσκησης καθώς και τις συνήθεις ερωτήσεις με απάντηση (FAQs)
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr