|
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, Συνεδρία 7/9-12-2013. Με τις τροποποιήσεις της ΓΣ του Μαρτίου 2018
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr