|
Ο Πτυχιούχος "Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων"

*        Ασκεί σύγχρονη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης.

*        Εφαρμόζει επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή, τιμολόγηση, διανομή και πώληση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

*        Διεξάγει έρευνα τουριστικής αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια προϊόντα και υπηρεσίες ζητούν οι εν δυνάμει τουρίστες – καταναλωτές.

*        Διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των τουριστικών πόρων προορισμών και κατ’ επέκταση της τουριστικής τους ανάπτυξης.

*        Προγραμματίζει την οικονομική και όχι μόνο δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

*        Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους ανθρώπινους πόρους της τουριστικής επιχείρησης.

*        Διατυπώνει, προγραμματίζει κι εφαρμόζει πολιτικές σε μακροτουριστικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχει εφικτούς στόχους.  

*        Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών πληροφορικής στον τουρισμό.

*        Γενικά έχει αποκτήσει εξειδικευμένες επιστημονικές κι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες κι έχει καλλιεργήσει τις ικανότητες του, σε βαθμό που θα είναι ανταγωνιστικός στην τουριστική αγορά εργασίας.

*        Μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος είτε ως στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών κι υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr