|
Σχετικά

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του νέου

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Το νέο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προέκυψε, μετά την εφαρμογή του Σχεδίου Αθηνά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από τη συγχώνευση των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων και Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Αποτελείται από δύο βασικές κατευθύνσεις που επιλέγουν οι φοιτητές με την ένταξή τους στο Τμήμα και πιο συγκεκριμένα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Σε προχωρημένο εξάηνο οι φοιτητές που έχουν ενταχθεί στην πρώτη κατεύθυνση μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τριών κατευθύνσεων (Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων και Μαρκετιγκ).

Πολύ σημαντική είναι η επιστημονική δράση των μελών Ε.Π. του τμήματος, από την εν γένει εμπλοκή του σε αρκετές επιστημονικές δραστηριότητες με άλλους κοινωνικούς εταίρους και τις γνώμες των φοιτητών.

Το τμήμα, κατά την προηγούμενη περίοδο, λειτούργησε ή και λειτουργεί μεταπτυχιακά προγράμμα σπουών, σε συνεργασία με το Αγγλικό Πανεπιστήμιο StaffordShire, αλλά και αυτοδύναμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων.

  © Copyright 2018 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr