|
Εργαστήρια
To τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων διαθέτει τέσσερα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια τα οποία χρησιμοποιούνται από τους φοιτητές του τμήματος για τη διενέργεια και εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων.

Δύο από τα εργαστήρια αυτά βρίσκονται στο Νέο Κτήριο  Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων και είναι 35 θέσεων.

Tα εργαστηριακά μαθήματα και οι εργασίες γίνονται με χρήση ΤΠΕ. Όλα τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με υπολογιστές. Επιπλέον το τμήμα έχει προμηθευτεί εξειδικευμένο λογισμικό για την υποστήριξη των ασκήσεων μαθημάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
  • Microsoft Project για την εκπαίδευση των φοιτητών στα πλαίσια του μαθήματος «Χρονικός Προγραμματισμός»
  • Primavera Planner για την εκπαίδευση των φοιτητών στα πλαίσια του μαθήματος «Ολοκληρωμένες εφαρμογές με χρήση H/Y»
  • SAP R/3 για το εργαστήριο του μαθήματος «Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων»
  • Minitab για στατιστική ανάλυση
  • Simprocess για επιχειρηματική προσομοίωση

  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr