|
Κτηριακή Υποδομή

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στεγάζεται  σε τρία κτήρια.

1. Στις αίθουσες που διαθέτει το κτήριο των Τουριστικών Επιχειρήσεων [επτά (7) αίθουσες, ένα (1) αμφιθέατρο και τρία (3) εργαστήρια).

2. Στις αίθουσες του κτηρίου του πρώην Τμήματος Δ.Δ.Ε., και πιο συγκεκριμένα διαθέτει :

  • Τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 100 ατόμων
  • Τέσσερα εργαστήρια με είκοσι θέσεις εργασίας το καθένα
  • Μικρό αμφιθέατρο 
  • Μεγάλο αμφιθέατρο υψηλών προδιαγραφών για εκδηλώσεις

και τέλος

3. στα εργαστήρια του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr