|
Οργάνωση

Το τμήμα είναι διαρθρωμένο σε τρεις δύο κατευθύνσεις :

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων [με καευθύνσεις σε προχωρημένο εξάμηνο Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Μαρκετιγκ]

και

Κατεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Μονάδων Φιλοξενίας.

 

Επιτροπές, οι οποίες λειτουργούν στο Τμήμα

Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενική Συνέλευσης λειτουργούν οι ακόλουθες επιτροπές.

  • Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών
  • Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
  • Επιτροπή Κατατάξεων
  • Επιτροπή Μετεγγραφών
  • Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών
  • Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
  • Εξεταστικές Επιτροπές Πτυχιακών ανά τομέα

 

Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας του Τμήματος

Το Τμήμα ΔιοίκησηςΕπιχειρήσεων ακολουθεί ως προς τη λειτουργία του το Γενικό Κανονισμό Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Επιπλέον σε επίπεδο τμήματος έχουν εκπονηθεί και εφαρμόζονται :

  • Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών
  • Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών του Τμήματος
  • Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων

Τέλος, για την ορθή λειτουργία τωναγγλόφωνων  Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος ακολουθείται ο Κανονισμός Λειτουργίας Μεταπτυχιακών του Πανεπιστημίου Staffordshire και ο αντίστοιχος κανονισμός για το Π.Μ.Σ. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων.


Πρόεδρος του Τμήματος για τα επόμενα Ακαδημαϊκά Έτη έχει εκλεγεί ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γ. Ασπρίδης με Αναπληρωτή του την Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Β. Καζαντζή. Γραμματέας του Τμήματος είναι ο κ. Β. Ταρνανάς,

Διευθυντής της Σ.Δ.Ο. έχει εκλεγεί ο Καθηγητής κ. Ν. Κάκκος. Γραμματέας της Σ.Δ.Ο. είναι η κα Χ. Μητούση.

  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr