|
Μπλάνας Νικόλαος (Kαθηγητής)

 Νικόλαος Μπλάνας - Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων (Δ.Δ.Ε.)

                             Σχολή Δοίκησης & Οικονομίας  ΤΕΙ Λάρισας (Σ.Δ.Ο.)

Παναγούλη 32

41221 Λάρισα
 Τηλ. 2410 -  684.209

nikoblan@teilar.gr
 

 

 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

1.  Διδάκτορας Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ph.D.) του Πανεπιστημίου Paul Valery, Montpellier - Γαλλία  στην ειδικότητα «Χώροι και Κοινωνίες», με κατεύθυνση: Αγροτικός χώρος (1988 – 1992).

Θέμα διατριβής: Σχέδιο για την Οικονομική Ανάπτυξη του Ολύμπου.

 

2.  Κάτοχος  μεταπτυχιακού (M.Sc.)(διετούς διάρκειας) από το Institut Agronomique Mediterraneen de Montpellier – Γαλλία,  με θέμα «Αγροτικές και Διατροφικές Πολιτικές», (1986 – 1988).

Θέμα διατριβής: Τα αποτελέσματα της εκτροπής του Αχελώου στην αγροτική οικονομία του Νομού Λάρισας.

 

3.  Κάτοχος μεταπτυχιακού  (D.E.A. ) από το Πανεπιστήμιο Paul Valery, Montpellier - Γαλλία του τμήματος «Χώροι και Κοινωνίες», με κατεύθυνση τον αγροτικό χώρο (1986 – 1987).

Θέμα διατριβής:Προοπτικές ανάπτυξης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

 

4.  Κάτοχος διπλώματος εξειδίκευσης (D.S.P.U.) από το I.A.M. Montpellier – Γαλλία, με θέμα»Διοίκηση της Ανάπτυξης, Οικονομία της Αγροδιατροφής και Αγροτική πολιτική», (1983 - 1984).

 

5.  Πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ με ειδικότητα στην Γεωργική Οικονομία, Προγραμματισμό και Κοινωνιολογία (1977 - 1983).

Θέμα διατριβής: Η εφαρμογή του γραμμικού προγραμματισμού για την αναδιάρθρωση της γεωργικής παραγωγής της επαρχίας Αγιάς του Νομού Λάρισας.

 

6.  Πτυχιούχος της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) – Θεσσαλονίκη – 1991.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 

Φεβ. 2001 – Μαρ. 2005. Θέση: Στέλεχος της Ειδικής  Υπηρεσίας 

                                              Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της

                                              Θεσσαλίας 2000-2006.

Οργανισμός: Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006

Καθήκοντα: Στέλεχος Μονάδων Α! (Προγραμματισμού και Αξιολόγησης) και Β! (Παρακολούθησης και Διαχείρισης) και επιπλέον

 

Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της μελέτης «Μελέτη προσδιορισμού και ανάδειξης δράσεων της κοινωνικής οικονομίας στα πλαίσια υλοποίησης των μέτρων του ΠΕΠ Θεσσαλίας σύμφωνα με τις Θεσσαλικές ιδιαιτερότητες» της Ε.Υ.Δ. του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Εφαρμογή Project Management για την παρακολούθηση των κρίσιμων έργων του Προγράμματος»
Συντονιστής της Ομάδας έργου «Οργάνωση της Παρακολούθησης, διαχείρισης και διοίκησης έργων με πιλοτική εφαρμογή Project Management».
Συντονιστής της Ομάδας έργου Οργάνωσης των διαδικασιών του Συντονισμού Υλοποίησης της Τεχνικής Βοήθειας.
Μέλος της Ομάδας Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ 
Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας  για την ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση (Ε.Σ.Δ.Α.) 
Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας  για την λειτουργία του Ο.Π.Σ.
·         Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας  για συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας για την εκπόνηση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης για τις δράσεις Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας  για συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας σε δράσεις που εμπίπτουν της κοινωνικής προστασίας και φροντίδας και συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ.
 

Δεκ. 98 – Ιαν.01. Θέση: Στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης της

Διαχείρισης (Μ.Ο.Δ.) στο Β! ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1994-1999.

Οργανισμός: ΜΟΔ – Περιφέρεια Θεσσαλίας

Καθήκοντα: Στέλεχος Γραμματείας Παρακολούθησης του Β! ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1994-1999,υπεύθυνος  χειριστής των Υποπρογραμμάτων  5 «Ανθρώπινοι Πόροι» και 9 «Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης του Νομού Μαγνησίας».(1998 - 2001) και επιπλέον

 

Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας  για συνεργασία με την Ειδική Επιτροπή εξειδίκευσης τω εκπαιδευτικών έργων στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ
Μέλος της Επιτροπής Επίβλεψης και Παραλαβής του έργου «Εμπλουτισμός της Ηλεκτρονικής Βάσης δεδομένων των έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με άλλα έργα άλλων φορέων, καθώς και υποστήριξη για κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας»
Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παραλαβής των Εκθέσεων του Συμβούλου Αξιολόγησης του Β! Π.Ε.Π. Θεσσαλίας
Μέλος των Υποομάδων Εργασίας στα πλαίσια της Επιτροπής Κατάρτισης του Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-2006, και συγκεκριμένα των : 1)Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου, 2) Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Ορεινών και Νησιώτικων περιοχών και 3) Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων
Μέλος της Επιτροπής Κατάρτισης του Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-2006,
Μέλος της ομάδας εργασίας για την κατάρτιση του σχεδίου Ανάπτυξης 2000-2006,
 
Σεπ. 96 – Αυγ.97. Θέση: Μέλος στην Διεύθυνση Προγραμματισμού Δήμου

                            Λάρισας.

Οργανισμός: Δήμος Λάρισας

Καθήκοντα: υποστήριξη της διαχείρισης των έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας και μέλος της Ομάδας Προγραμματισμού και Υλοποίησης του Τεχνικού προγράμματος στις συνοικίες της πόλης (1996 - 1997)

 

Ιδιωτικός τομέας (1988 – 1995)

 

Σύμβουλος Διαχείρισης του ΠΕΠ Θεσσαλίας του Α! Κ.Π.Σ. (1992 -1995),
 

Κάτοχος μελετητικού πτυχίου (716/77) ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. Β! τάξης στην κατηγορία μελετών 23 και Α! τάξης στην κατηγορία 25,
 

Επιστημονικός συνεργάτης της Αναπτυξιακής Ελασσόνας Α.Ε.(1993),
 

Εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων (Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα, LIFE, RECITE ) και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών LEADER I & II (1990 -1995),
 

Εκπόνηση μελετών βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εγκατάστασης αρδευτικών συστημάτων σύμφωνα με τις κείμενες κοινοτικές νομοθεσίες, καθώς και εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια των αναπτυξιακών νόμων (1990-1995),
 

Συντονιστής και εκπαιδευτικός σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιήθηκαν από τα,  Κέντρο Ενημέρωσης Πρωτογενούς Τομέα « Ο Γεωτεχνικός», ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. Λάρισας , Δήμος Λάρισας, στα πλαίσια του Α! Κ.Π.Σ. (1989 - 1994),
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Εκτακτος επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, της

σχολής Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) του Τ.Ε.Ι. Λάρισας (1988 – 2003) και της  

Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, τμήμα Διαχείρισης Εργων (2003-2004) 

 

Καθηγητής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (1995 - 1996 & 1997 - 1998) στο 

Τ.Ε.Λ. Ελασσόνας.

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
 

Α. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 

1. Νικ. Μπλάνας - ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                             ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ              

                             ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΥΤΗΣ

                            Πτυχιακή διατριβή, Θεσσαλονίκη 1983,

 

2. Νικ. Μπλάνας - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: Η

                             ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

                           Διατριβή για την απόκτηση του D.E.A., Montpellier 1987,                  

                          

3. Νικ. Μπλάνας-  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΟ

                             ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                           Διατριβή για την απόκτηση του M.Sc., I.A.M.Montpellier, 1988,  

                          

4. Νικ. Μπλάνας - ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ  

                              ΟΛΥΜΠΟΥ

                             Διδακτορική διατριβή (Doctorat 3eme cycle), Πανεπιστήμιο             

                            Paul Valery, Montpellier 1992,

 

         

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

5.Νικ. Μπλάνας - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 

                            ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                           Συνέδριο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 29-30 Νοεμβρίου 1989, Καρδίτσα,

         

6. Νικ. Μπλάνας -  Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟΥ,  

                              ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

                             Συνέδριο Τ.Ε.Ε., παράρτημα Λάρισας, 13-14 Μαρτίου 1993,               

                             Λάρισα,

 

7. Νικ. Μπλάνας - PROJECT DE STATION DE SKI SUR LA MONTAGNE DE         

                              L’OLYMPE

                             Revue de Geographie Alpine – Tome LXXXII, Grenoble 1994, 

                                     

8. Νικ. Μπλάνας, Ευθ. Μυγδάκος, Θ. Γέμτος, Στ. Τζώρτζιος - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1983-1990.

Γεωτεχνικά Επιστ. Θέματα, Επιστ. Περιοδικό του ΓΕΩΤΕΕ. Τεύχος 3, Ετος 1994,

 

9. Νικ. Μπλάνας, Κων. Τζανακούλης, Δημ. Τσέλιος -  ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ Α! ΚΠΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Συνέδριο εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας, 28-30 Νοεμβρίου 1996, Θεσσαλονίκη,

 

10. Νικ. Μπλάνας, Ευθ. Μυγδάκος, Θ. Γέμτος, Αθ. Νικάκης -  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (2328/91) ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ.

Γεωτεχνικά Επιστ. Θέματα, Επιστ. Περιοδικό του ΓΕΩΤΕΕ. Τεύχος 1, Ετος 1997,

 

11. Νικ. Μπλάνας, Αθ. Νικάκης, Θ. Γέμτος, Βασ. Εξάρχου - ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 797/85.

Γεωτεχνικά Επιστ. Θέματα, Επιστ. Περιοδικό του ΓΕΩΤΕΕ. Τεύχος 9, Ετος 1998,

 

12.Νικ. Μπλάνας, Γ. Κιτσοπανίδης, Χ. Ζιωγάνας, Μ. Βασιλακάκης, Ν.Καντερές -  Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Εκδοση:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Έρευνας, Εργ. Γεωργικής Οικονομικής Έρευνας, Θεσ/νίκη Ετος 1999,

 

13. Νικ. Μπλάνας - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.

Το Βήμα του Γεωπονικού Συλλόγου, Αρ. Φύλλου 10, σελίδα 17, Νοε-Δεκ 1994.

 

Αρθρο στο Διμηνιαίο Επιστημονικό – Συνδικαλιστικό ενημερωτικό έντυπο του Γεωπονικού συλλόγου, αναφορικά με την δυνατότητα ανάπτυξης του αγροτοτουρισμού στις ορεινές περιοχές.

 

  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr