|
Πρώτος χρόνος λειτουργίας του αυτοδύναμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων

Ολοκληρώνεται τον Ιούνιο ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του αυτοδύναμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων» (MSc in Project and Programme Management), το οποίο διενεργείται από το Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Λάρισας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσέλκυσε από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον των υποψηφίων σπουδαστών, καθώς αφ’ ενός εστιάζει στον εξαιρετικά ενδιαφέροντα οικονομικό κλάδο της διαχείρισης έργων, ενώ αφ’ ετέρου είναι το μοναδικό στο είδος του στην ελληνική επικράτεια.

Στο αυτοδύναμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα φοίτησαν οι πρώτοι είκοσι τρεις (23) σπουδαστές, πτυχιούχοι διαφορετικών επιστημονικών κλάδων –συναφών με τη διοίκηση- (μηχανικοί, οικονομολόγοι, διαχειριστές κ.α.), διαφορετικών ελληνικών ιδρυμάτων, οι οποίοι συνεισέφεραν αποτελεσματικά στην πρόοδο του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. Οι σπουδές τους ολοκληρώνονται με την περαίωση δυο ακαδημαϊκών εξαμήνων (1 έτος), μη συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής τους εργασίας, με την προϋπόθεση της επιτυχούς εξέτασής τους στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους.

Η ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου λειτουργίας αποτέλεσε ορόσημο-πρόκληση, καθώς το Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων είχε την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση και εκτέλεσή του, αλλά και για την εφαρμογή ολοκληρωμένων μεθόδων ποιότητας. Επιπλέον, αποδεικνύεται περαιτέρω η επιστημονική και ερευνητική επάρκεια του Τμήματος, το οποίο πέραν του εν λόγω αυτοδύναμου προγράμματος προσφέρει στην έδρα του ακόμη δύο μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία διενεργεί σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Staffordshire:

1.    Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Διοίκησης (MSc in Management), διάρκειας δυο εξαμήνων (1 έτους), μη συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας.

2.    Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration), διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων (2 ετών), μη συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας.

Με αφορμή την
προκήρυξη του δεύτερου κύκλου σπουδών, ο διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Καθηγητής Πάνος Φιτσιλής ανέφερε:

 

 

 

«Η ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών απέδειξε τη δυνατότητα διενέργειας μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε τοπικό επίπεδο αυτοδύναμα, και έδωσε τη δυνατότητα σε φοιτητές να εξειδικευτούν στο γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης και διαχείρισης έργων και προγραμμάτων. Όπως αποδεικνύουν τα σχόλια των φοιτητών το πρόγραμμα είναι απαιτητικό, απαιτεί συστηματική μελέτη, εκπόνηση εργασιών ερευνητικού αλλά και εφαρμοσμένου χαρακτήρα ενώ διευρύνει σημαντικά τις γνώσεις των φοιτητών στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω αφενός τους φοιτητές για τη συνέπειά τους και την εποικοδομητική τους συνεργασία, αφετέρου τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, αλλά και το διοικητικό προσωπικό για την προσπάθεια που κατέβαλαν».

O Επίκουρος Καθηγητής Λεωνίδας Ανθόπουλος, υπεύθυνος της διαδικασίας επιλογής σπουδαστών του

 

προγράμματος δήλωσε: «Η ανάπτυξη και εκτέλεση του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος αποτέλεσε μοναδική πρόκληση για μένα προσωπικά, αλλά και για το Τμήμα που υπηρετώ. Ως υπεύθυνος της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων σπουδαστών θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η επιλογή είναι ξεκάθαρη και πλήρως αντικειμενική. Βασίζεται στη μέτρηση της προγενέστερης ακαδημαϊκής επίδοσής τους (βαθμός πτυχίου, τυχόν πρόσθετες σπουδές, συναφή μαθήματα με το αντικείμενο του προγράμματος) και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας (ειδικότερα της συναφούς με το πρόγραμμα). Ακόμη, αξιολογείται συνδυαστικά το προφίλ του υποψηφίου (γνώση της αγγλικής γλώσσας, περιεχόμενο συστατικών επιστολών, γνώση Η/Υ κ.α.). Περισσότερα για το πρόγραμμα και για τη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι μπορούν να αντλήσουν από την ιστοσελίδα του Τμήματος

 

 

http://dde.teilar.gr  

 

 

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ηγεσία του προγράμματος για την τιμή που μου έκανε να με εντάξει στο πρόγραμμα, τους συναδέλφους μου για τη συνεργασία και τους σπουδαστές για την προσπάθειά τους απέναντι στις απαιτήσεις των σπουδών τους, αλλά και να ευχηθώ καλή επιτυχία στους νέους υποψήφιους σπουδαστές.»
Επίσης, εννιά (9) σπουδαστές του εν λόγω Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, μεταφέρουν την προσωπική τους εμπειρία και επισημαίνουν:Τερψιθέα Αγγέλη

«Το Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Λάρισας αποτελεί το μοναδικό τμήμα που εξειδικεύεται στη διαχείριση έργων. Το Μεταπτυχιακό του Πρόγραμμα στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων είναι απαιτητικό, με σαφή προσανατολισμό στην εμπρόθεσμη και ποιοτική ολοκλήρωση των έργων».Κωνσταντίνα Βίτσα

«Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων και  Προγραμμάτων παρέχει υψηλό επίπεδο γνώσεων. Απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και ακόμα μεγαλύτερη για τους φοιτητές που εργάζονται λόγω των υποχρεώσεων που προϋποθέτει».  Ελένη Δαφούλα

«Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Μάστερ στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων» του ΤΕΙ Λάρισας μου έδωσε τη δυνατότητα εξειδίκευσης πάνω στις βασικές αρχές που διέπουν την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων και συντελούν στην ολοκληρωμένη και αποτελεσματικότερη διαχείριση, εκτέλεση και αξιολόγηση αυτών. Σε όσους το επιλέξουν συμβουλεύω να έχουν τη διάθεση και το χρόνο να το παρακολουθήσουν για να αποκομίσουν ένα σημαντικό όφελος στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.». Χρήστος Ζιώζιας

«Πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, πολύ υψηλού επιπέδου και αναλόγων απαιτήσεων.       Η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για ορθή διαχείριση των έργων και των προγραμμάτων, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, το καθιστά ένα πολύτιμο εφόδιο, για όσους αποφασίσουν να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη επιστήμη».

Θεολόγης Τουγουντζόγλου


«Η εμπειρία μου από την μέχρι στιγμής φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων του ΤΕΙ Λάρισας κρίνεται απόλυτα θετική. Αποτελεί ένα ετήσιο πρόγραμμα με όλες τις θετικές πτυχές και τις απαιτήσεις ενός σχετικά σύγχρονου και ενδιαφέροντος γνωστικού πεδίου, με συστατικά στοιχεία από μια πληθώρα επιστημονικών περιοχών».Δημήτρης Τριανταφύλλου

«Νέο μεν, απαιτητικό δε, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων, το οποίο παρακολουθώ το τελευταίο έτος. Πρόκειται για ένα αρκετά οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών, το αντικείμενο του οποίου συναντάται σε καθημερινή βάση. Η αποκόμιση και αξιοποίηση των εμπειριών του έτους αυτού, σε συνδυασμό με το ζήλο των υπευθύνων, θα λειτουργήσει προς όφελος του προγράμματος».

Βίκυ Δημητρίου

Σε μια εποχή όπου οι επαγγελματικές απαιτήσεις συνεχώς αυξάνονται και οι γνωστικοί ορίζοντες διευρύνονται  ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα κρίνεται αναγκαίο για ευρύ φάσμα επιστημόνων.

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη  Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων είναι ένα  πλήρες και υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τεκμηριωμένο επιστημονικό αντικείμενο όπου σε συνδυασμό με το έμπειρο  και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό συμβάλει θετικά στην απόκτηση επιπρόσθετης γνώσης στη διαχείριση έργων και προγραμμάτων.

Σε μια κοινωνία γνώσης λοιπόν όπου τα επαγγελματικά δικαιώματα διακυβεύονται καθημερινά  χρειάζεται συνεχής προσπάθεια για εμπλουτισμό γνώσεων και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων αποτελεί εφαλτήριο στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Στέφανος Αναστασίου

Μετά  την ολοκλήρωση του ετήσιου κύκλου σπουδών στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών   «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων» του ΤΕΙ Λάρισας είμαι σε θέση να έχω πλέον

μια σαφή και πλήρη εικόνα για τις βασικές αρχές της Διαχείρισης Έργων. Για την παρακολούθηση χρειάζεται συστηματική μελέτη και σημαντικός χρόνος προκειμένου να υπάρξει ικανοποιητική ανταπόκριση στις απαιτήσεις του προγράμματος

 
Κρομλίδου Ξένια 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων & Προγραμμάτων  του ΤΕΙ Λάρισας είναι ένα απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών υψηλού επιπέδου. Στόχοι του είναι η προαγωγή των γνώσεων και η ανάπτυξη έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος και η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Θεωρώ ότι οι στόχοι έχουν επιτευχθεί και ότι όποιος επιλέξει να το παρακολουθήσει θα αποκομίσει σημαντικά οφέλη στην επαγγελματική του σταδιοδρομία.


 


6221
comments
Διαβάστε επίσης: | Όλες οι ανακοινώσεις »
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 (12/6/2019)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε. 2018-19 & ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (Β΄ΕΚΔΟΣΗ - ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ] (7/6/2019)
ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (7/6/2019)
ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (5/6/2019)

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 18:00 - 20:00 θα έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο κ. Σταύρος Μπένος. Η διάλεξή του με θέμα "Η αξία και η μαγεία των συνεργειών" αποτελεί τη συνέχεια ενός γοητευτικού ταξιδιού από το σχεδιασμό στην υλοποίηση έργων και προγραμμάτων στα οποία ο ίδιος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο (Οι σεισμοί της Καλαμάτας ως Δήμαρχος της πόλης, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ ως Υφυπουργός Εσωτερικών, η Πολιτιστική Διαδρομή της Θεσσαλίας ως Πρόεδρος του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ). Η διάλεξη θα γίνει σε αίθουσα του πρώτου ορόφου του κτηρίου Διοίκησης Επιχειρήσεων (Εργαστήριο 1 ή αίθουσα 6). Παρακαλώ να είμαστε έγκαιρα στο χώρο.  Περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε. 2018-19 & ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (Α΄ΕΚΔΟΣΗ) (4/6/2019)

[ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ]  Περισσότερα »

  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr