|
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (26/3/2019) ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ Α.Π.
Η ΑΠ του μαθήματος ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ την ΤΡΙΤΗ θα πραγματοποιείται σε νέα ώρα: 12:00-14:00. 

Η καθηγήτρια 
Βασιλική Καπράλου

788
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr