|
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (20/3/2019) ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές, οι Αναπληρώσεις των ΑΠ της Δευτέρας (Καθαρά Δευτέρα) θα γίνουν ως εξής: 

Για την Ομάδα ΑΠ Δευτέρα 10-12, η αναπλήρωση θα γίνει την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019, Ώρα 10:00-12:00, Αιθ. ΔΔΕ8. 
Για την Ομάδα ΑΠ Δευτέρα 12-14, η αναπλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, Ώρα 14:00-16:00, Αιθ. ΔΔΕ8.

Η καθηγήτρια 
Βασιλική Καπράλου  
644
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr