|
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠ - ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (12/3/2019) ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3/2019
Αναβάλεται η ομάδα ΑΠ του μαθήματος ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ την Τετάρτη 13/3/2019 και ώρα 14:00 λόγω ασθενείας.

Η καθηγήτρια
Βασιλική Καπράλου

788
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr