|
ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Πρώην Τμήμα  Τουριστικών Επιχειρήσεων

και πρώην Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων:   

Τετάρτη 21-06-2017 και ώρα 10:30πμ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Τετάρτη 21 -06-2017 και ώρα 12:30μμ.


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΜΙΑ ΩΡΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Σ.Δ.Ο., ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.


1846
comments
  © Copyright 2018 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr