|
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ περιόδου Απριλίου 2016 – Σεπτεμβρίου 2016 των σπουδαστών του Τμήματος Δ/σης Επιχειρήσεων

 

Όλοι οι σπουδαστές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση κατά την ερχόμενη περίοδο από 01-04-2016 μέχρι 30-09-2016  καλούνται να συμμορφωθούν με αυτά που αναφέρει ο συνάδελφος κ. Ανθόπουλος στην ανακοίνωσή του.

Ακόμη και όσοι σπουδαστές από το πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική στους άσκηση σε τράπεζα ή σε ασφαλιστική εταιρία (επιδότηση μέσω ΟΑΕΔ) θα υποβάλουν απ’ ευθείας την αίτηση σε μένα, όπως καθορίζεται πιο κάτω. Αντιθέτως οι σπουδαστές από το πρώην Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (ΔΔΕ) που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε τράπεζα ή ασφαλιστικό οργανισμό θα ακολουθήσουν τις οδηγίες του κ. Ανθόπουλου.

Οι σπουδαστές από το πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε τράπεζα ή ασφαλιστική εταιρία καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους την Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016 και κατά τις ώρες 11:00 – 13:30, στο γραφείο μου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ίδια ημέρα, και κατά τις ώρες 10:00 – 11:00, θα προηγηθεί ενημέρωση για την πρακτική άσκηση στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Η ενημέρωση θα αφορά πρωτίστως στους σπουδαστές του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, μπορεί όμως να την παρακολουθήσει όποιος σπουδαστής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων επιθυμεί.

Για τους υπόλοιπους σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα επακολουθήσει εγκαίρως νεότερη ανακοίνωση, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων που θα απευθύνονται προς τον κ. Ανθόπουλο.

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων σπουδαστών να σπεύσουν να βρουν φορέα (να εξασφαλίσουν θέση) για την πρακτική άσκηση εγκαίρως και όχι την τελευταία στιγμή.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση έχουν οι σπουδαστές που ευρίσκονται στο έβδομο εξάμηνο των σπουδών τους και παραπάνω και που έχουν συγκεντρώσει επιτυχώς από τα μαθήματα τουλάχιστον 168 διδακτικές μονάδες.

 

                                                                                  Αντώνιος Κατσαρέλης

                                                                                 Καθηγητής Εφαρμογών


2341
comments
  © Copyright 2018 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr