|
Προπτυχιακό Πρόγραμμα: Εξέταση μαθήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (2/9/2015) Αλλαγή Ημερομηνίας Εξέτασης λόγω εκλογών: 10/9/2015 και ώρα 17:00
Ενημερώνονται οι σπουδαστές που οφείλουν το εν λόγω μάθημα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ότι η προγραμματισμένη του εξέταση για τις 18/9/2015 αλλάζει λόγω της διεξαγωγής εκλογών ως εξής:

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 17:00 στο εργαστήριο Ε2 του κτιρίου πρώην ΔΔΕ (1ος όροφος)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι σπουδαστές οφείλουν το παλαιό μάθημα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ και ανήκουν πέραν του 7ου εξαμήνου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση του νέου μαθήματος, αρκεί να προσέλθουν με την προσκόμιση βεβαίωσης αναλυτικής βαθμολογίας, όπου θα αποτυπώνεται το εξάμηνο σπουδών και ο παλαιός βαθμός εξέτασης του μαθήματος

3209
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr