|
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ: Αξιολόγηση και Επιλογή Σπουδαστών (18/3/2015) Συμπληρωματικές 2 θέσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας με έναρξη την 1/4/2015
Ενημερώνονται οι σπουδαστές που υπέβαλαν αίτηση ένταξης στο Επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (ΕΣΠΑ) της προσεχούς Θ' περιόδου, με έναρξη την 1/4/2015 για το ΤΕΙ Θεσσαλίας ότι η κατάταξη και επιλογή τους γίνεται σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα κατάταξης.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν διαθέσιμες 2 θέσεις συνολικά (αποκλειστικά για το ΤΕΙ Θεσσαλίας). 

Οι φοιτητές θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τα ακόλουθα:

1) Να συμπληρώσουν το σύνολο των στοιχείων τους και των στοιχείων του φορέα τους στην ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης (http://de.teilar.gr/praktiki) έως την Παρασκευή 20/3/2015. 
2) Να αποστείλουν συμπληρωμένο το έντυπο Δ6 με e-mail έως τη Δευτέρα 23/3/2015.
3) Να προσκομίσουν συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες σε κάθε σελίδα τις συμβάσεις ΕΣΠΑ (6 αντίτυπα) τη Δευτέρα 23/3/2015 και ώρα 18:00 στο γραφείο του κ. Ανθόπουλου (κτίριο πρώην ΔΔΕ, υπόγειο). 

Υπενθυμίζεται στους σπουδαστές ότι στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης υπάρχουν συνήθεις ερωτήσεις με απάντηση (FAQs) για την υποστήριξή τους. 

Για τις εν λόγω θέσεις, η έναρξη πρακτικής άσκησης θα είναι η 1/4/2015 και η λήξη της η 30/9/2015. 

Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος


2869
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr