|
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ" (15/2/2019) Η εγγραφή/δήλωση στις ομάδες εργαστηρίου του μαθήματος "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ" έχει ανοίξει στο e-class
Η εγγραφή/δήλωση στις ομάδες εργαστηρίου του μαθήματος "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ" έχει ανοίξει στο e-class. Για να γίνει δήλωση στην εργαστηριακή ομάδα, θα πρέπει πρώτα να γίνει εγγραφή στο μάθημα στο e-class, και έπειτα να δηλωθεί η εργαστηριακή ομάδα.

Η θεωρία του μαθήματος θα πραγματοποιείται την Δευτέρα στις 16:00 - 18:00.

Ο Διδάσκων,

Θωμάς Πούλιος

468
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr