|
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (14/2/2019) ΝΙΚΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ
Οι παραδόσεις των μαθημάτων: 1. 632 Αξιολόγηση Επενδύσεων. 2. 633 Διαχείριση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων και 3. 654 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων με εκπαιδευτικό τον Νικόλαο Μπλάνα θα ξεκινήσουν από την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου    σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα αναρτηθεί.

1420
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr