|
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ και ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, Στ΄ εξάμηνο σπουδών, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.00 στην αίθουσα 6 του νέου κτηρίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας που έχει ανακοινωθεί. 


404
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr