|
Εγγραφή στα εργαστήρια του μαθήματος "Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας"
Παρακαλούνται οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου της κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων που επιθυμούν να δηλώσουν το μάθημα "Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας" να εγγραφούν σε εργαστηριακή ομάδα στο χώρο του eclass του μαθήματος (https://e-class.teilar.gr/courses/BA126).
Προσοχή: δικαίωμα εγγραφής έχουν μόνον όσοι φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα για πρώτη φορά ή όσοι δεν έχουν περάσει το μάθημα λόγω απουσιών. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν 19/02/2019.
Η διδάσκουσα

523
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr