|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Α.Ε. 2016-17

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου και σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε τη συμπληρωματική εξέταση των εργαστηριακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17, τα οποία οι φοιτητές οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα σπουδών, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, αποκλειστικά και μόνο για τους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εξάμηνο σπουδών μεγαλύτερο ή ίσο του 9ου.


1900
comments
  © Copyright 2017 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr