|
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" - ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ - ΦΕΤΙΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Οι εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος 'ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" των τμημάτων με διδάσκοντα το Β. Γερογιάννη θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 19/6/2017 ως εξής:

- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 10-12: ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/6/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.15 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1

- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 10-12: ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/6/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1

- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 12-14: ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/6/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.45 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1505
comments
  © Copyright 2017 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr