|
Υποβολή των δικαιολογητικών Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών της κατεύθυνσης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Η υποβολή των δικαιολογητικών  για  τους φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική με  ΟΑΕΔ, της κατεύθυνσης Διοίκησης  Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ), θα πραγματοποιηθεί στις 21/3/2017 (11:00-13:00) στο γραφείο του κ. Αμοιράδη. 

Αμοιράδης Χρήστος

1473
comments
  © Copyright 2018 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr